07.05.2231.07.22

A symbiotic relationship

Experiment – Eider and Farmer is an artistic research project that started in the year 2019, with a group of artists from Denmark, Iceland, and Norway with diverse backgrounds in design, architecture, fine art, music, craft, fashion and performing arts.

The eider duck and the farmer have an interdependent relationship. The farmer protects the duck during nesting and in return gathers the remaining down from the nest. The valuable eiderdown, claimed to be the best insulating material in the world, is a product that the duck leaves behind. The eider returns every year to the same farmer, a life-time symbiotic relationship between duck and human. Learning from this sustainable but gradually declining Nordic heritage, the project gives rise to production of new artworks. Ah-hoo, Ah-hoo!! We hope this project inspires you. May there be plenty of AH-HOO moments in the exhibition as well as the next time you come across an Eider.


Experiment – Ejder och farmare är ett konstnärligt forskningsprojekt som startade år 2019. Utställningens konstnärer kommer från Danmark, Island och Norge och har varierande bakgrund inom design, arkitektur, bildkonst, musik, hantverk, mode och scenkonst.

Ejdern och farmägaren står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Farmaren skyddar ejdern under häckningen och samlar i gengäld ihop kvarblivande dun från boet. Det värdefulla ejderdunet, som påstås vara världens bästa isoleringsmaterial, är en produkt ejdern lämnar efter sig. Ejdern återvänder varje år till samma farm och ett livslångt symbiotiskt förhållande formar sig mellan fågel och människa. Med utgångspunkt i detta hållbara men gradvis avtagande nordiska arv ger projektet upphov till produktionen av nya konstverk.

Ah-hoo, Ah-hoo!! Vi hoppas att detta projekt blir till en inspirationskälla. Må du uppleva många AH-HOO-ögonblick i såväl utställningen som nästa gång du möter en ejder.

Curators / Kuratorer

Hildur Steinþórsdóttir and Rúna Thors