Potatoes FREE

Potatoes FREE – not as fries but as free in the sense of "free", "independent", "liberating", "liberated".

Potatoes are one of the most important and widespread agricultural food crops. It is also one of my favorite dishes; and there are many dishes that can be made from it.

In fact, potatoes are called the second bread.

Potatoes became the main dish during the long wars in Europe in the XVII - XVIII centuries.

Due to the ease of cultivation, they saved many people from hunger on different continents.

It went from the noble plant used as an ornamental plant in the gardens of the nobility to the food of revolutionaries, the food of workers, craftsmen and peasants.

In the Ukrainian language, the number of names for potatoes is about 10, and taking into account the dialectic it is more than 20.

One of the worst pests is the Colorado potato beetle,which has black and orange stripes.

In my family we have been growing potatoes for as long as I can remember. We planted different varieties that changed according to their flavour characteristics and properties of potatoes towards degeneration. In my memory, we planted at different times: Slovianka (it was called "Slavianka"), Sinyoochka (it was called "Synieglazka"), Temp, Zarevo, Olvia, Nevskaya and finally Bellarosa ("Bela Rosa").

In thinking about the future, I stopped on a simple everyday action – cooking. This is what people do regardless of the situation, because it is crucial to existence. And perhaps this is where you can "escape" from what is happening outside the window.

Artwork

Artwork

Картопля FREE

Картопля FREE – не як фрі (fries) а як free в значенні «вільний», «незалежний», «визвольний», «звільнений».

Картопля це одна з найважливіших та найпоширеніших сільськогосподарських та продовольчих культур. Також це одна з моїх найулюбленіших страв. А страв, які з неї можна зробити, є безліч.

Фактично картоплю називають «другим хлібом».

Картопля стала основною стравою в часі багаторічних воєн в Європі в часі XVII – XVIII століттях.

Через простоту вирощування вона рятувала від голоду багато народів на різних континентах.

ЇЇ шлях йшов від «шляхетної рослини» що використовувалася як декоративна рослина в садах знатті до «харчу революціонерів», їжі робітників, ремісників та селян.

Кількість назв картоплі в українській мові налічує близько 10, а враховуючи діалектику то понад 20.

Один з найгірших шкідників являється «колорадський жук» (який має чорно помаранчеву в полоси розмальовку).

В моїй родині ми вирощували картоплю скільки себе пам’ятаю. Ми садили різні сорти що змінювалися відповідно до їхніх смакових характеристик та властивостями картоплі до виродження. На моїй пам’яті ми в різні часи садили: Слов’янку (говорилося «Славянка»), Синьоочка (говорилося «Синєглазка»), Темп, Зарево, Ольвія, Невська й остатньо «Беллароза» («Бела Роса»).

В роздумах про майбутнє я зупинився на простій повсякденній дії – приготування їжі. Це те, що людина робить в незалежності від ситуації, бо це надважливо для її існування. Й можливо це те, куди можна «втекти» від того що відбувається за вікном.